Directe Handleiding Om McAfee Security Center in Eenvoudige Stappen Uit te Schakelen

Ondervindt u problemen bij het uitschakelen van het McAfee-beveiligingscentrum? Zo ja, dan hoeft u niet meer van streek te raken, u hoeft alleen de stappen zorgvuldig te volgen om het betreffende beveiligingscentrum uit te schakelen. Het staat u ook vrij om het McAfee-team te bellen in geval van problemen.

In principe heeft u twee manieren om het McAfee Security Center uit te schakelen;

• Real-time scannen
• Firewall

Nu, na het volgen van de bovenstaande stappen, kunt u eenvoudig de respectieve beveiliging uitschakelen. Volg dus een van de onderstaande manieren, afhankelijk van uw gemak.

MANIER 1: Voor uitschakelen met realtime scannen moet u de onderstaande stappen volgen;

• U moet allereerst naar het Windows-bureaublad gaan.
• Daar moet je goed naar de rechter benedenhoek gaan.
• Daarna moet u met de rechtermuisknop op het McAfee-pictogram tikken.
• Vervolgens wordt u voorgesteld om de optie Instellingen wijzigen te selecteren.
• Nadat u dit heeft gedaan, gaat u naar de menuoptie.
• Daar moet u de optie voor real-time scannen vinden, u hoeft deze alleen maar te kiezen.
• Nu is het tijd om naar de realtime kleurstatusvensters te gaan.
• U moet vervolgens de daar aangegeven knop uitschakelen.
• U moet vervolgens de optie ‘Wanneer ik mijn pc start’ selecteren.
• Ten slotte wordt u voorgesteld om de uitschakeloptie te selecteren om de selectie te bevestigen.

MANIER 2: Voor uitschakelen met de firewall moet u de onderstaande stappen volgen;

• Het is de bedoeling dat u eerst naar het Windows-bureaublad gaat en daar het McAfee-pictogram selecteert.
• Nadat u dit heeft gedaan, wordt u aangeraden om de optie te kiezen om de instellingen te wijzigen.
• Nu moet u naar de optie Firewall gaan.
• U wordt aangeraden de bovenstaande optie te vinden door naar de menuoptie te gaan.
• Vervolgens wordt u voorgesteld om naar de statusvensters van de firewall te gaan.
• Daar wordt u voorgesteld om de uitschakelknop te kiezen en vervolgens te specificeren door de firewalloptie te selecteren.
• U dient het uiteindelijk te bevestigen door de optie Uitschakelen te kiezen.

Voor vragen met betrekking tot McAfee kunt u voor hulp terecht bij Bellen McAfee Telefoonnummer Nederland .